• DEUTSCH
  • ENGLISH
  • CZECH
  • POLISH
  • SERBSCE
Velikost písma: A-AA+

Jízdní řád

 
 
hod.

NISA:GO

Vyzkoušejte náš nový, inovativní, interaktivní plánovací systém pro cestování a turismus.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana údajů přehledně

Všeobecné informace

Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se děje s Vašimi osobními údaji, když navštěvujete naši internetovou stránku. Osobními údaji se rozumí údaje, jejichž prostřednictvím je Vás možné identifikovat. Podrobné informace k tématu ochrany osobních údajů naleznete
v Prohlášení o ochraně osobních údajů v textu níže.

Shromažďování údajů na našich internetových stránkách

Kdo je odpovědný za shromažďování osobních údajů na těchto internetových stránkách?
Osobní údaje na těchto internetových stránkách zpracovává jejich provozovatel. Jeho kontaktní údaje naleznete v tiráži těchto internetových stránek.

Jak sbíráme Vaše údaje?
Vaše údaje získáváme jednak tak, že nám je sami sdělíte. Zde se může jednat např. o údaje, které zadáváte do kontaktního formuláře.

Další údaje jsou získávány automaticky při návštěvě internetových stránek prostřednictvím našich IT systémů. Zde se jedná především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas navštívení stránek). Tato data jsou shromážděna automaticky ve chvíli, kdy naše stránky otevřete.

K čemu Vaše údaje používáme?
Část údajů je shromažďována z důvodu zajištění bezchybného provozu těchto internetových stránek. Další údaje mohou být použity k analýze Vašeho uživatelského chování.

Jaká práva ohledně svých údajů máte?
Máte právo kdykoli bezplatně získat informace o původu, příjemci a účelu Vašich uložených osobních údajů. Kromě toho máte právo požadovat opravu, blokaci nebo výmaz těchto údajů.
V této věci i dalších otázkách týkajících se tématu ochrany osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit prostřednictvím adresy uvedené v tiráži. Dále máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Všeobecné informace a povinné informace

Ochrana osobních údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. Zachováváme důvěrnost Vašich údajů a nakládáme s nimi v souladu se zákonnými předpisy na ochranu osobních údajů, jakož i tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů.

Ve chvíli, kdy tyto stránky používáte, dochází ke shromažďování různých osobních údajů. Osobní údaje jsou údaje, jejichž prostřednictvím byste mohli být identifikováni. V tomto Prohlášení
o ochraně osobních údajů je vysvětleno, které údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Rovněž je zde vysvětleno, za jakým účelem se tak děje.

Upozorňujeme, že přenos údajů na internetu (např. prostřednictvím e-mailové komunikace) může vykazovat bezpečnostní mezery. Dokonalá ochrana před přístupem třetích osob k těmto údajům není možná.

Informace o odpovědné osobě

Osobou odpovědnou za zpracovávání údajů na těchto internetových stránkách je:

Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien GmbH (VON GmbH)
Rosenstraße 31
02625 Bautzen

Telefon: +49 3591/ 32 69 10
E-mail: »info@zvon.de

Odpovědnou osobou je fyzická nebo právnická osoba, která sama či společně s jinými osobami rozhoduje o účelu a prostředcích zpracovávání osobních údajů (jmen, e-mailových adres apod.).

Odvolání Vašeho souhlasu se zpracováváním osobních údajů

Mnoho operací zpracování údajů je možných pouze s Vaším výslovným souhlasem. Udělený souhlas však můžete kdykoli odvolat. Stačí nám zaslat neformální sdělení e-mailem. Zákonnost zpracování osobních údajů, které proběhlo před odvoláním souhlasu, zůstává tímto odvoláním nedotčena.

Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu

V případě porušení práva v oblasti ochrany osobních údajů má dotčená osoba právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Příslušným dozorovým úřadem v otázkách ochrany osobních údajů je pověřenec pro ochranu osobních údajů spolkové země, ve které má naše společnost své sídlo. Seznam pověřenců pro ochranu osobních údajů spolu s jejich kontaktními údaji naleznete na následující adrese: »www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo nechat sami sobě či třetí osobě vydat údaje, které na základě Vašeho souhlasu nebo vyplnění smlouvy automaticky zpracováváme, v běžném strojově čitelném formátu. Budete-li požadovat přenos údajů k jinému správci, bude přenos uskutečněn pouze v případě, že je to technicky proveditelné.

SSL a TLS šifrování

Tyto stránky využívají z bezpečnostních důvodů a jako ochranu před přenosem důvěrného obsahu, jako jsou např. objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovatelům stránek zasíláte, SSL, resp. TLS šifrování. Šifrované spojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z „http://“ na „https://“, a podle symbolu zámku v řádku Vašeho prohlížeče.

Je-li SSL, resp. TLS šifrování aktivováno, nemohou údaje, které nám poskytujete, zároveň číst žádné třetí osoby.

Informace, blokace, výmaz

V rámci platných zákonných ustanovení máte kdykoli právo na bezplatné získání informací o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci i účelu jejich zpracování, příp. máte právo na opravu, blokaci nebo výmaz těchto údajů. V této věci i dalších otázkách týkajících se tématu ochrany osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit prostřednictvím adresy uvedené v tiráži.

Vyjádření nesouhlasu se zasíláním reklamních e-mailů

Tímto vyjadřujeme nesouhlas s využíváním kontaktních údajů povinně uveřejněných v tiráži
k zasílání reklamy a informačních materiálů, které nebyly výslovně vyžádány. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, např. prostřednictvím spamu.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Zákonem předepsaný pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pro naši společnost jsme ustanovili pověřence pro ochranu osobních údajů.

Systempartner Computervertriebs GmbH
pověřenec pro ochranu osobních údajů
Wilthener Straße 39
02625 Bautzen
Telefon: +49 3591 6777799
E-mail: »datenschutz@pcs-bz.de

Shromažďování údajů na našich internetových stránkách

Soubory cookies

Internetové stránky částečně používají tzv. soubory cookies. Soubory cookies nezpůsobují ve Vašem počítači žádnou škodu a neobsahují žádné viry. Jsou využívány k tomu, aby naši nabídku učinili uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány ve Vašem počítači a prohlížeči.

Většina souborů cookies, které používáme, je krátkodobých (tzv. session cookies). Po skončení Vaší návštěvy jsou automaticky smazány. Jiné soubory cookies zůstávají ve Vašem koncovém zařízení uloženy do doby, než je smažete. Soubory cookies nám umožňují rozpoznat Váš prohlížeč při další návštěvě.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste o souborech cookies byli informováni a mohli jejich použití v jednotlivých případech povolit nebo je v určitých případech či obecně odmítnout, či abyste aktivovali automatické mazání souborů cookies po zavření prohlížeče. V případě deaktivace souborů cookies může být funkčnost těchto internetových stránek omezena.

Soubory cookies, které jsou pro realizaci elektronické komunikace nebo pro poskytnutí určitých Vámi požadovaných funkcí (např. nákupní košík) nezbytné, jsou na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR ukládány. Provozovatel internetových stránek má na ukládání souborů cookies pro účely
z technického hlediska bezchybného a optimalizovaného poskytování svých služeb oprávněný zájem. O ukládání dalších souborů cookies (např. soubory cookies sloužící k analýze Vašeho chování na internetu) je v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů pojednáváno zvlášť.

Server log soubory

Poskytovatel internetových stránek automaticky shromažďuje a ukládá tzv. server log soubory, které nám Váš prohlížeč automaticky předává. Tyto informace zahrnují:
- typ a verzi prohlížeče,
- používaný operační systém,
- URL, ze které naše internetové stránky navštěvujete (tzv. referer URL),
- jméno počítače, ze kterého stránky otevíráte,
- čas odeslání dotazu na server,
- IP adresu.

Ke sloučení těchto údajů s údaji z jiných zdrojů nedochází.

Základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, který umožňuje zpracování údajů pro účely plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy.

Statistika BLUEPAGE

Tyto internetové stránky používají plugin statistik vlastní systému pro správu obsahu (CMS). Za tímto účelem je nastaven dočasný soubor cookie (tzv. session cookie, existující pouze do konce relace prohlížeče). Veškeré získané údaje jsou přitom kompletně uloženy na internetovém serveru našeho poskytovatele. K přístupovým údajům patří: název navštívené internetové stránky, jazyková verze, stahování, datum a čas navštívení, typ prohlížeče včetně verze, operační systém uživatele, systémové informace, jako je rozlišení a barvy obrazovky, země původu, URL http refereru (předchozí navštívená stránka), IP adresa (anonymizovaná) a žádající poskytovatel. Zaznamenané údaje jsou používány pouze pro statistická vyhodnocení za účelem provozu, bezpečnosti
a optimalizace nabídky.

Odchylky mohou vzniknout na základě případné registrace a přihlášení do těch částí stránky, které jsou chráněny heslem. V tomto případě je např. spuštění stránek a stahování přiřazeno účtu uživatele, který představuje oprávněný zájem na možnosti doložit konkrétní vyvolání obsahu (např. u podkladů pro výběrová řízení, rozvrhů služeb apod.).

V případě neobvyklých vyvolání stránek (např. vyvolání neexistujících stránek, resp. parametrů) jsou z bezpečnostních důvodů (např. za účelem objasnění útoků hackerů, zneužití či podvodného jednání) po maximální dobu jednoho měsíce ukládány další informace o log souboru (vč. neanonymizované IP adresy), které jsou po uplynutí této doby smazány. Údaje, jež je nezbytné dále uchovávat jako důkaz, až do konečného vyjasnění daného případu tomuto ustanovení o vymazání nepodléhají.

Ukládání uživatelských informací probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel internetových stránek má oprávněný zájem na anonymizované analýze chování uživatelů, na jejímž základě by dále rozšiřoval a optimalizoval svou nabídku. Ukládání nepředstavuje žádné riziko pro práva a svobody dotčených osob.

Kontaktní formulář

Kdykoli nám zašlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, jsou u nás Vaše údaje z formuláře včetně Vámi zadaných kontaktních údajů z důvodu zpracování dotazu a pro případ navazujících dotazů uloženy. Tyto údaje bez Vašeho souhlasu neposkytujeme dalším osobám. Údaje, které jste nám poskytli, použijeme výhradně za účelem vyřízení Vašeho dotazu nebo přijetí objednávky.
V souvislosti s tímto účelem jsou Vaše údaje – je-li to nezbytné a v souladu s GDPR a spolkovým zákonem o ochraně osobních údajů – předány dál příslušnému dopravci nebo zadavateli. Rozsah údajů předávaných v této souvislosti je omezen na nezbytné množství. Tím, že akceptujete toto Prohlášení o ochraně osobních údajů, vyjadřujete svůj souhlas s účelovým předáním třetí straně.

Zpracování osobních údajů, které jste v kontaktním formuláři uvedli, tak probíhá výhradně na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí nám zaslat neformální sdělení e-mailem. Zákonnost zpracování osobních údajů, které proběhlo před odvoláním souhlasu, zůstává tímto odvoláním nedotčena.

Údaje, které jste v kontaktním formuláři uvedli, u nás budou uloženy do doby, než nás vyzvete
k jejich výmazu, odvoláte svůj souhlas s jejich ukládáním nebo pomine účel, za kterým byly tyto údaje uchovávány (např. po ukončeném zpracování Vašeho dotazu). Závazná zákonná ustanovení – zejména lhůty pro uchovávání údajů – zůstávají nedotčena.

Registrace na těchto internetových stránkách

Na našich stránkách se můžete zaregistrovat, abyste mohli využívat další funkce. Údaje, které za tímto účelem uvedete, použijeme pouze za účelem využívání příslušné nabídky nebo služby, pro kterou jste se registrovali. Povinné údaje, které jsou při registraci vyžadovány, je třeba kompletně vyplnit. V opačném případě bude registrace zamítnuta.

Pro případy oznámení důležitých změn týkajících se rozsahu nabídky nebo provádění nezbytných technických úprav využijeme e-mailovou adresu, kterou jste při registraci zadali, abychom Vás touto cestou o daných změnách informovali.

Zpracování osobních údajů, které jste při registraci uvedli, probíhá na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí nám zaslat neformální sdělení e-mailem. Zákonnost zpracování osobních údajů, které proběhlo před odvoláním souhlasu, zůstává tímto odvoláním nedotčena.

Údaje shromážděné při registraci u nás zůstanou uloženy po dobu Vaší registrace na našich stránkách a následně budou smazány. Zákonné lhůty pro uchovávání údajů zůstávají nedotčeny.

Odběr novinek

Údaje nezbytné pro zasílání novinek

Chcete-li odebírat newsletter, který je na našich internetových stránkách nabízen, potřebujeme od Vás znát Vaši e-mailovou adresu včetně informací, které nám umožní si ověřit, že jste majitelem uvedené e-mailové adresy a se zasíláním novinek souhlasíte. Další údaje shromažďovány nejsou, resp. jsou shromažďovány pouze na dobrovolné bázi. Tyto údaje budeme využívat výhradně pro zasílání požadovaných informací a nebudeme je předávat třetí straně.

Zpracování údajů, které jste uvedli ve formuláři pro přihlášení odběru novinek, probíhá výhradně na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Udělený souhlas s ukládáním Vašich údajů, e-mailové adresy a jejich využíváním pro účely zasílání novinek můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odkazu „Zrušit odběr“, který v newsletteru naleznete. Zákonnost zpracování osobních údajů, které proběhlo před odvoláním souhlasu, zůstává tímto odvoláním nedotčena.

Údaje, které jste nám poskytli za účelem odběru novinek, jsou u nás až do zrušení odběru uloženy
a po zrušení odběru smazány. Údaje, které u nás byly uloženy za jiným účelem (např. e-mailové adresy pro členskou sekci) zůstávají tímto nedotčeny.

Pluginy a nástroje

YouTube

Naše internetové stránky využívají pluginy serveru YouTube provozovaného společností Google. Provozovatelem těchto stránek je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Ve chvíli, kdy navštívíte jednu z našich stránek vybavených YouTube pluginem, je navázáno spojení se servery společnosti YouTube. Přitom je YouTube serveru sděleno, které naše stránky jste navštívili.

Jste-li přihlášeni prostřednictvím svého YouTube účtu, umožňujete serveru YouTube přiřadit Vaše chování na síti přímo Vašemu soukromému profilu. Tomu můžete zabránit tak, že se ze svého YouTube účtu odhlásíte.

Používání YouTube probíhá v zájmu uživatelsky přívětivého zobrazení našich on-line nabídek. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Bližší informace o zacházení s uživatelskými údaji naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti YouTube na adrese »www.google.de/intl/de/policies/privacy .

Soubor fontů TypeKit Web Fonts

Tyto stránky využívají za účelem jednotného zobrazování druhů písma webové fonty (web fonts), které jsou poskytovány společností Adobe. Při vyvolání dané stránky si Váš prohlížeč použité webové fonty uloží do svého cache, aby mohl texty a použité druhy písma správně zobrazovat.
Za tímto účelem musí Vámi používaný prohlížeč navázat spojení se servery Adobe. Tím se Adobe dozví, že naše internetové stránky byly navštíveny z Vaší IP adresy. Využívání webových fontů Adobe probíhá v zájmu jednotného a uživatelsky přívětivého zobrazení našich on-line nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.
V případě, že Váš prohlížeč webové fonty nepodporuje, použije Váš počítač standardní druhy písma.

Bližší informace k souboru fontů Typekit Web Fonts naleznete na adrese
»www.adobe.com/de/privacy/policies/typekit.html

Google Maps

Tyto stránky používají prostřednictvím API mapové služby Google Maps. Jejich poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Pro účely využívání funkcí Google Maps je nezbytné uložit Vaši IP adresu. Tyto informace jsou zpravidla předávány jednomu ze serverů Google v USA a zde uchovávány. Poskytovatel těchto internetových stránek nemá na tento přenos dat žádný vliv.

Používání Google Maps probíhá v zájmu uživatelsky přívětivého znázornění našich on-line nabídek a snadného vyhledání míst, která na svých internetových stránkách uvádíme. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Bližší informace o zacházení s uživatelskými údaji naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: »www.google.de/intl/de/policies/privacy/


03.04.2018

ZVON na facebookuZVON na facebooku
Poslední aktualizace:
06. prosinec 2018
© Copyright 2020 - Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON)
TISKNOUT
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN